Automatický obchodní systém (Automat) - verze 2009
Automatický obchodní systém (Automat) každodenně vyhodnocuje číselné řady tvořené kurzy několika
tisíc akcií. Výsledky zpracuje a pro následující den pak vybere jednu až tři akcie, pro které
budou jeho obchodní doporučení nejúčinnější. Zobrazený simulovaný výnos je za období
od 10. června 2002 do 30. července 2010.
(Při každodenním obchodování s fixní částkou (margin 0).)
Od srpna 2010 je systém již plně komerčně využíván a jeho výsledky považujeme za důvěrný interní materiál.
Bližší informace: Automat@email.cz

Simulovany výnos Automatu v obdobi od 20020610 do 20070831